download Best Farewell Gul'saryAuthor Chingiz Aitmatov – Schematicwiringdiagram.co

Cengiz Aytmatov un t m kitaplar okunmal ok ey yazd m sildim, yazd m eylerin hi biri anlatmak istedi imi onun kadar ifade edemezdi. Sadece Tanabay ve G lsar n n yk s de il bu..Aytmatov yine b y k mitleri,ard ndan gelen hayalk r kl klar n ,dostluklar ve vefay da anlat yor.Her kitab yla yazar n etkisini daha ok hissediyorum,basit g r nen eyleri koyu bir derinlikle anlatmas na hayranl k duyuyorum. G lsar , cins ve nl bir yorga at n ad d r Yazar, korkun bir duyguda l k yetene iyle bir yandan G lsar n n do umundan l m ne kadar ge en f rt nal hayat maceras n , di er yandan onun biricik yeti tiricisi Tanabay n ilesini anlat r Tanabay can eki en sevgili at n n ba nda ge mi iyle hesapla r Kendini devrime, mutlu yar nlara adam , ama siyasi rejim onun mr n mutsuzluklar ve s k nt lar i inde ge irmesine sebep olmu tur erisinde ya ad toplum de i im ad alt nda b t n de erlerini kaybetmi tir Aytmatov, kendine zg anlat m tarz ve etkileyicili i ile hik yenin ge ti i tabiat betimliyor, K rg z Kazak T rklerinin t re ve folklorunu ebedile tiriyor , bilirsiz nec dir Ba qa vaxt olsayd m n indi ayr c ml l rin alt ndan x tt k rdim Tamam ayr eyl r d n rdim He sevm dim bu b y m yi. Bir y lk da yollar kesi en bir tay ve adam n yk s , bug ne kadar okudu um en g zel kitaplardan birisi Adam ve tay ilk kar la t klar nda ikisi de hayat doludur, sonra birlikte b y rler, oradan oraya savrulup kocarlar G zel zamanlarda adam kolhozun en al kan , at ise bozk r n en h zl s yd Ge en y llarda Tanabay stlendi i her g revi canla ba la yaparken, kocad k a inand her eyin g zlerinin n nde kt ne tan kl k eder, yollar son bir defa daha kesi ti inde kendisi art k d lanm b Bir y lk da yollar kesi en bir tay ve adam n yk s , bug ne kadar okudu um en g zel kitaplardan birisi Adam ve tay ilk kar la t klar nda ikisi de hayat doludur, sonra birlikte b y rler, oradan oraya savrulup kocarlar G zel zamanlarda adam kolhozun en al kan , at ise bozk r n en h zl s yd Ge en y llarda Tanabay stlendi i her g revi canla ba la yaparken, kocad k a inand her eyin g zlerinin n nde kt ne tan kl k eder, yollar son bir defa daha kesi ti inde kendisi art k d lanm bir aksakal, nl yorga rahvan at ise arabaya ko ulu haldedir Aytmatov un ok g l ve usta bir anlat m var Adam, at ve devrimin hikayesini birbiri ile i i e ge irerek yle bir anlat yor ki insan allak bullak oluyor, bunu yaparken de okuyucuyu yk n n i inde ya at yor Okurken bazen Tanabay ile yeni do an kuzular kucaklay p aresizlik i inde oradan oraya ko tum, bazen de G lsar n n zerinde r zgar sa lar mda, t rnaklar m o lakta at ko turdum, yeri geldi Caydar n kopuzunun sesleri kula mda bozk r seyrettim ve de yeri geldi kendimi G lsar n n yerine koyup ay rda, y lk da k sraklar n pe inde gezdim En sonda yine di er kitaplar nda oldu u gibi ana yk ile paralel seyreden eski bir s ylenceyi, Karag l s ylencesi, ana yk ye ba layarak bitiriyor Benim i in unutulmaz bir kitapt Taypalma yorga G lsar , ho akal Th o nguy n bao la r ng l n, c nh ng ru ng l a m nh mang, v y m sao ng t ng t n th T i ch mu n c m s ng d y m b n, b n ch t h t l th i tha y Ng t ng t qu , kh ng th c B t l c qu , kh ng ch ng ch i c Bu ng tay Hay ng d y m chi n u r i m b ch t ng Elveda G lsar , elveda Harika Yery z nden iyiki bir Cengiz Aytmatov ge mi Bu kadar g zel bir anlat m , 1966 Farewell Gul sary, Chingiz Aitmatov Chyngyz Aitmatov was a Soviet and Kyrgyz author who wrote in both Russian and Kyrgyz He is the best known figure in Kyrgyzstan s literature 1978 1357 400 1361 20 1357 , 1966 Farewell Gul sary, Chingiz Aitmatov Chyngyz Aitmatov was a Soviet and Kyrgyz author who wrote in both Russian and Kyrgyz He is the best known figure in Kyrgyzstan s literature 1978 1357 400 1361 20 1357 Her eyi ile b y leyiciydi Bozk r, atlar, do a, do ar do maz len kuzular, d r st insanlar, k t insanlarNot Aytmatov un babas 1938 y l nda Sovyetler taraf ndan kur una dizilmi tir Sosyalizmin ok iyi bir zeti de var Bize kamyon vermi olmalar ok iyi Onu kolhozun kamyonu sanm t k Sonra onu orduya gerek diye alm lard bizden.